Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active cu depunere on-line

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE PRIN PNDR 2020 SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE CÂT ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE ÎN CADRUL SESIUNILOR DESCHISE!
Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.
Toate valorile sunt exprimate în EURO
Submăsura Sector Dată și oră lansare sesiune Plafon depunere proiecte Fonduri disponibile***2
- Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol
16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol 27.08.2021 09:00 - -
- Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol
16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol 27.08.2021 09:00 - -
- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor - Sesiunea 3
17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 28.07.2021 09:00 34.320.000 23.271.399,29
- Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole
4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole - SOIA/PROTEICE (investiții noi, extindere și modernizare) 08.10.2021 09:00 58.749.982,5 57.832.156,5
4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole (modernizare) 08.10.2021 09:00 215.416.600,5 215.416.600,5
- Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
4.2a Investiţii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 14.10.2021 09:00 - -
- Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale
5.1 Sector beneficiari privați 20.09.2021 09:00 9.421.957,5 9.421.957,5
- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
6.1 Sector sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - Montan 27.08.2021 09:00 45.000.000 fonduri epuizate
6.1 Sector sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - Național inclusiv ITI 27.08.2021 09:00 105.000.000 fonduri epuizate
- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
6.3 Sector zonă montană 27.08.2021 09:00 39.150.000 13.800.000
6.3 Sector zonă normală inclusiv ITI 27.08.2021 09:00 91.350.000 69.465.000
- Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
9.1 Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol 29.07.2021 09:00 - -
*1 Valoarea publică a proiectelor depuse cu punctajul estimat mai mare sau egal decât pragul minim de calitate din care a fost exclusă valoarea publică a proiectelor retrase
*2 Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii