Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active cu depunere on-line

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE PRIN PNDR 2020 SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE CÂT ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE ÎN CADRUL SESIUNILOR DESCHISE!
Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.
Toate valorile sunt exprimate în EURO
Submăsura Sector Dată și oră lansare sesiune Plafon depunere proiecte Fonduri disponibile***2
- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor - Etapa 1
17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 01.04.2019 09:00 47.077.235,7 45.696.135,64
- Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferentă submasurii 4.2
4.2 GBER MINIMIS Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferente submăsurii 4.2 17.06.2019 09:00 6.000.000 5.987.353
- Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
4.2a Sector creare unități de procesare 19.08.2019 09:00 25.200.000 16.003.676
4.2a Sector dezvoltare și modernizare unități de procesare 19.08.2019 09:00 15.000.000 14.100.000
- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
6.3 Sector zonă montană 22.07.2019 09:00 20.655.000 4.320.000
6.3 Sector zonă normală inclusiv ITI 22.07.2019 09:00 48.195.000 17.160.000
- Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
9.1 Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol 26.06.2019 09:00 - -
- Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
9.1a Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul pomicol 26.06.2019 09:00 - -
*1 Valoarea publică a proiectelor depuse cu punctajul estimat mai mare sau egal decât pragul minim de calitate din care a fost exclusă valoarea publică a proiectelor retrase
*2 Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii