Asistență module
 1. Depune contestaţie

  1. Accesare portal AFIR - www.afir.info
  2. Accesare secţiune Depunere ofertă
  3. Accesare secţiune Informaţii invitaţie de participare
  4. Încărcare contestație
   • Orice ofertant nemulţumit de rezultatul procesului de desemnare a ofertantului câştigător are dreptul să depună contestaţie către beneficiarul privat.
   • Termenul de aşteptare în vederea depunerii unor eventuale contestaţii este de minim 6 zile de la transmiterea notificărilor către ofertantul câştigător şi ofertanţii necâştigători.
   • Ofertantul poate depune doar o contestaţie.