Asistență module
 1. Încărcarea cererii de finanțare

  1. Accesare portal AFIR - www.afir.info
  2. Accesarea secțiunii Depunere proiect nou
  3. Încărcare cerere de finanțare
  4. Cererea de finantare reprezinta solicitarea scrisă electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru obţinerea finanţării nerambursabile – din componenţa acesteia fac parte integrantă proiectul si documentele justificative necesare analizei proiectului.

   Cererea de finanţare este împărţită în secţiuni care grupează pe categorii datele solicitate.

   Informaţiile pe care trebuie să le furnizeze solicitantul se completează în spaţiile / câmpurile goale ale cererii de finanţare.

   După incarcarea cu succes a cererii de finanțare unele campuri din continutul cererii de finanțare vor fi afisate in aplicatia SPCDR. Urmatoarele campuri vor fi afisate pe parcursul verificarilor asupra cererii de finanțare:

   • Denumire solicitant
   • CUI/CNP solicitant
   • Nume prenume reprezentant legal
   • CNP reprezentant legal
   • Adresa de email a reprezentantului legal
   • Statut juridic solicitant
   • Titlu proiect
   • Amplasare