Asistență module
 1. Pregătire documente

  1. Accesare portal AFIR - www.afir.info
  2. Selectarea măsurii 121, prin accesarea paginii INVESTIȚII PNDR
  3. Descărcarea ghidului solicitantului
  4. Descărcarea cererii de finanțare
  5. Descărcarea documentelor tehnic administrative
  6. Completare cerere de finanțare în conformitate cu ghidul solicitantului
  7. Pregătirea documentelor tehnic administrative
  8. În etapa de pregătire a documentelor, se verifică respectarea următoarelor reguli:
   • denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caracterele speciale:
    ~ " # % & * : < > ? / \ { | } ..
    și nici să înceapă sau să se termine cu
    .
   • fișierele trebuie să fie în format .pdf scanate la o rezoluție de minim 200dpi
   • dimensiunea unui fișier nu trebuie sa depaseasca 400 MB
   • numele unui fișier nu trebuie să depășească 94 de caractere