Asistență module
  1. Vizualizare proiecte încărcate/depuse

    1. Vizualizarea proiectelor încărcate
    2. Vizualizarea informațiilor detaliate referitoare la proiect